lördag 13 september 2008

Revision av föreningar

Många av oss som är aktiva i brukshundklubben, och i andra föreningar med för den delen, blir på ett eller annat sätt involverade i ekonomin. Antingen du är kassör eller revisor, eller styrelseledamot, dyker ofta frågor upp kring bokslutet. Som revisor är det ofta svårt att veta hur man ska värdera konstigheter som dyker upp i samband med bokslutet. Hur skriver du en revisionsberättelse om du har något att anmärka på?

Pris: 236 kr på Bokus. Beställ här!

REVISION I FÖRENINGAR är en praktisk handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får en utförlig genomgång av de regler och normer som gäller för revision. Du får också handfasta och praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet. Vilka handlingar har revisorn egentligen rätt att se? Vem får vara revisor? Vad gör man om man misstänker att kassören förskingrar? Hur omfattande måste revisionen vara? Vilket personligt ansvar har revisorn? Dessa och många andra intressanta och ibland besvärliga frågor får du svar på i den här boken.
Ur innehållet:

 • Revisorns ansvar
 • Hur revisorn utses, avsätts och avgår
 • Revisorns förhållande till styrelsen, kassören, skattemyndigheten m fl
 • Revision av räkenskaperna
 • Revision av förvaltningen
 • Praktiskt revisionsarbete
 • Ren och oren revisionsberättelse
 • Förskingring och andra brott
 • Revisions-PM och påpekanden
 • Tystnadsplikt och informationsplikt
 • Lagstiftning om revision
 • God revisionssed

Inga kommentarer: