lördag 13 september 2008

Ideella föreningar: skatt, ekonomi, juridik

En kompisbok till boken om revision i föreningar. Den är perfekt för styrelsens ledamöter inkl kassören, och för alla som vill engagera sig i en förening. Boken tar upp viktiga poänger och den lagstiftning som finns att följa för föreningen. Läs boken och läs föreningens stadgar så klarnar förhoppningsvis bilden av hur föreningen fungerar och inom vilka ramar som styrelsen har att arbeta.


Pris: 236 kr på Bokus. Beställ här!


Det här är den perfekta handboken för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem.

Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening.

Ur innehållet

 • Att bilda en förening
 • Medlemmarna
 • Stadgarna
 • Ansvar
 • Registrering
 • Firma och firmatecknare
 • Årsmöte (stämma)
 • Styrelse
 • Ordförande och kassör
 • Budget
 • Revision
 • Skatteregler
 • Anställda
 • Organisation
 • Ersättning och förmåner
 • Moms
 • Deklaration
 • Driva egna anläggningar
 • Reklam och sponsring

Inga kommentarer: