söndag 28 september 2008

Vaccinationer för Internationella Räddningshundekipage

De räddningshundekipage som ingår i SRVs internationella styrka ska vara vaccinerade enligt SRVs föreskrifter.


Grundvaccinationer
(Föraren betalar)
Tilläggsvaccinationer
(SRV betalar)
Hund

Valsjukevaccination (SKK krav)

Rabiesvacc. + kontroll av titer
Leptospirosvacc
Förare


Difteri + tetanus
Polio
Påssjuka/mässling/röda hund
Hepatit A + BLäs mer på SBKs hemsida

onsdag 17 september 2008

Radioprat!

Temat för Karlavagnen i P4 var igår hundliv och jag blev igår intevjuad live av Åsa Larsson. Vilken upplevelse! Vilken trevlig tjej! Själv känner man sig förvirrad och det känns som att man hela tiden säger fel saker, stakar och upprepar sig... Då jag lägger på telefonluren inser jag att vi pratat 11 minuter om räddningshundar. Tiden går fort då man har trevligt!


Naturligtvis blev det säkert fler saker som jag stakade mig rejält på med det var två saker som jag tycker mig minnas kanske skulle vara klarare;
- Mitt stoltaste ögonblick med hundarna: På SM 2006 i Roserberg upplevde jag ett underbart samspel med Emil under ruinsöket på finaldagen. Det var en härligt och stolt känsla! Vi blev fyra!
- Räddningshundar ska hitta levande personer och vi tränar inte på att hitta döda. I en jordbävning är prioriteten att hitta de som är räddningsbara. Däremot sägs det att våra hundar reagerar på doften av döda människor, blir låga och ändå visar att det finns något där.

måndag 15 september 2008

lördag 13 september 2008

AmazeGPS - gratisprogram för navigation!!

Letar du efter en gratisprogramvara för navigation med mobiltelefonen? Det kan vara läge att testa AmazeGPS. Finns idag för iPhone, Adroid, Windows Mobile och vissa Nokia och SonyEricsson.


AmazeGPS-Navigation_and_Routing_02AmazeGPS-Navigation_and_Routing_01
Navigera med satellitfoton i bakgrunden…
 
Numera finns naturligtvis Google Maps som ett intressant alternativ!

Ideella föreningar: skatt, ekonomi, juridik

En kompisbok till boken om revision i föreningar. Den är perfekt för styrelsens ledamöter inkl kassören, och för alla som vill engagera sig i en förening. Boken tar upp viktiga poänger och den lagstiftning som finns att följa för föreningen. Läs boken och läs föreningens stadgar så klarnar förhoppningsvis bilden av hur föreningen fungerar och inom vilka ramar som styrelsen har att arbeta.


Pris: 236 kr på Bokus. Beställ här!


Det här är den perfekta handboken för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem.

Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening.

Ur innehållet

 • Att bilda en förening
 • Medlemmarna
 • Stadgarna
 • Ansvar
 • Registrering
 • Firma och firmatecknare
 • Årsmöte (stämma)
 • Styrelse
 • Ordförande och kassör
 • Budget
 • Revision
 • Skatteregler
 • Anställda
 • Organisation
 • Ersättning och förmåner
 • Moms
 • Deklaration
 • Driva egna anläggningar
 • Reklam och sponsring

Revision av föreningar

Många av oss som är aktiva i brukshundklubben, och i andra föreningar med för den delen, blir på ett eller annat sätt involverade i ekonomin. Antingen du är kassör eller revisor, eller styrelseledamot, dyker ofta frågor upp kring bokslutet. Som revisor är det ofta svårt att veta hur man ska värdera konstigheter som dyker upp i samband med bokslutet. Hur skriver du en revisionsberättelse om du har något att anmärka på?

Pris: 236 kr på Bokus. Beställ här!

REVISION I FÖRENINGAR är en praktisk handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får en utförlig genomgång av de regler och normer som gäller för revision. Du får också handfasta och praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet. Vilka handlingar har revisorn egentligen rätt att se? Vem får vara revisor? Vad gör man om man misstänker att kassören förskingrar? Hur omfattande måste revisionen vara? Vilket personligt ansvar har revisorn? Dessa och många andra intressanta och ibland besvärliga frågor får du svar på i den här boken.
Ur innehållet:

 • Revisorns ansvar
 • Hur revisorn utses, avsätts och avgår
 • Revisorns förhållande till styrelsen, kassören, skattemyndigheten m fl
 • Revision av räkenskaperna
 • Revision av förvaltningen
 • Praktiskt revisionsarbete
 • Ren och oren revisionsberättelse
 • Förskingring och andra brott
 • Revisions-PM och påpekanden
 • Tystnadsplikt och informationsplikt
 • Lagstiftning om revision
 • God revisionssed