tisdag 12 augusti 2008

Mentalitetsboken

Äntligen har Svartberg, Blixt och Blixt har skrivit ihop lite om sina tankar om hundars mentalitet. De har alla tre arbetat länge med mentaltester och mentalbeskrivningar och dessutom tagit fram ett antal hundar.
Hundens personlighet(mentalitet) styr hur hundarna reagerar i olika situationer och har mycket stor betydelse för hur vi ska träna hundarna. I räddningshundsammanhang vill vi dessutom redan före vi startar kursern selektera fram de hundar som har störst förutsättning att bli bra räddningshundar. I anvisningarna till inträdesprovet står det t.ex. att vi söker hundar som söker en djupare kontakt i hälsningsmomentet. Vad betyder det för hundens djupare mentalitet?

Läs och begrunda! Boken köper du billigast via www.svartbergs.se
Inga kommentarer: