tisdag 12 augusti 2008

Vad är det som du och hunden tränar?

En av det stora frågorna som dök upp under instruktörsveckan är hur man egentligen vet vad det är som man tränar? Hur ser din målbild ut för hur det färdiga ekipaget ser ut? Vilka moment tränar du vilken gång? Vilken den av momentet försöker du idag justera? Är det en detalj i markeringen? Är det dirigering till höger på avstånd?

På Svartbergs hemsida (www.svartbergs.se) kan man se följande utmärkta illustration som är en bra introdution till att det är flera bitar som vi tränar samtidigt och som alla måste falla på plats för att ekipaget ska utvecklas.


Inga kommentarer: