onsdag 7 oktober 2009

Vaccinationer

Basala skyddet (på den enskildes bekostnad):

  • Difteri och Tetanus (stelkramp)
  • Polio
  • Mässling, påssjuka, röda hund

Komplettering på MSBs bekostnad om det behövs:
  • Hepatit A+B
  • Kolera/ETEC
  • Tyfoid
  • Meningit (AC/ACWY)
  • Gula febern
  • ...

Mer info om vaccinationer på http://www.vaccination.nu och http://www.vaccinationsguiden.se.

Inga kommentarer: