onsdag 7 oktober 2009

Information om pågående insatser

Alla internationella insatser rapporteras via ReliefWeb. Där finns också länkar till Virtual OSOCC (On Site Operations Coordination Centre) och en simulator där du kan träna på att koordinera olika styrkor.

I virtual OSOCC lägger styrkor in vilken kapacitet som de har och om de kan komma vid en katastrof. Det svenska SWIFT-teamet lade t.ex. in information om teamet i samband med jordbävningen i Indonesien 30 sept 2009.

http://www.reliefweb.int/

Inga kommentarer: