söndag 2 augusti 2009

Tyst en längre tid

Bloggen har varit tyst en längre tid i väntan på att läget kring de internationella och nationella räddningshundar ska klarna. Dessutom har jag personligen haft en hel del att göra på jobbet. Några uppdateringar:

MSB, beställare av räddningshundar, vill egentligen endast ha internationella räddningshundekipage som bor i närheten av Arlanda. Målet är att ekipagen ska ha mindre än tre timmars inställelsetid till brytpunkt för utskeppning. Anledningen till detta är att planet med det kompletta teamet ska vara i luften inom sex timmar efter utlarmning. Då veterinärkontroller, packning av utrustning och lite strultid tar minst tre timmar kan alltså inte mer än tre timmar vikas till transport av ekipagen till Arlanda. Det finns ett förslag om att även Sturup ska kunna användas som plats för att ta ombord räddningshundekipage. I planeringen finns redan att planet med teamet ska stanna till på Sturup för att ta ombord personal.

Räddningshundutbildningen har fram till idag varit fokuserad på att ta fram ämnen som lämpar sig för internationell verksamhet. Kommande internationella räddningshundekipage rekryteras från närområdena till Arlanda och Sturup. Som läget ser ut idag kommer inga nya räddningshundkurser att startas på orter med mer än tre timmars bilresa från Arlanda och möjligtvis från Sturup.

Den nya samhällshunden och rekrytering av fjällräddnings och eftersöksekipage till Polis kommer rimligtvis inte att vara kopplat till utbildning av internationella räddningshundekipage. Ett alternativ för SBK skulle kunna vara att skapa en räddningshundutbildning som motsvarar de önskemål som finns på eftersöksekipage hos Polis, Sjöräddning och Fjällräddning.

Vi som redan har räddningshundekipage i det tunga teamet och bor utanför närområdet till Arlanda eller Sturup är kvar i styrkan tillsvidare. För närvarande råder brist på utbildade ekipage i det önskade närområdet. Med tiden kommer det att fyllas på med välutbildade duktiga ekipage och då minskar behovet av ekipagen i ytterområdena.

Tid är liv efter en jordbävning. En insats med en tung sök och räddningsstyrka får inte fördröjas av att anspänningsvägar och brytpunkter är oklara. MSB arbetar med att se över möjligheterna till alternativa färdsätt för transporten till brytpunkterna för oss som bor i ytterkanten på upptagningsområdena, men inget är klart för tillfället.

Inga kommentarer: