söndag 2 augusti 2009

Hur utvärderar vi våra övningar?

Handen på hjärtat: Hur utvärderar vi idag hur vi löst uppgifterna på övningar? Känns följande igen: Fyra timmars övning med flera delsteg och fem minuters genomgång då alla vill hem?

Jag vill lite kort presentera ett alternativ från teamträning av akutvårdsteam (Traumateam): Upplevelsebaserad teamträning bygger på att teamet tillsammans löser en svår uppgift och sedan får instruktörshjälp med att steg för steg arbeta sig igenom händelsen och komma fram till vad teamet löste på ett bra sätt och vad man ska göra annorlunda nästa gång. Vid teamträning av sjukvårdsteam spelar vi in scenariet (omhändertagandet) på video, inklusive bra ljudupptagning, samt patientsimulatorns status (puls, blodtryck, medvetandegrad). Vid genomgången efteråt går teamet tillsammans igenom det inspelade materialet och har det som utgångspunkt för sin diskussion. Det har visat sig vara ett mycket kraftfullt sätt att lära sig mer om hur man fungerar i grupp och hur man med enkla hjälpmedel kan förbättra hur man kommer igång i gruppen.

Om vi skulle börja använda denna typ av pedagogik i räddningshundgrupperna tror jag vi har mycket att vinna. En observatör som filmar, kanske GPS-loggar på vart olika personer och hundar befinner sig, inspelning av eventuell radiokommunikation, är exempel på datapunkter som vi kan skapa till stöd för diskussionen i gruppen.

En viktig del i denna pedagogik är att det är gruppen som står för kunskapen i genomgången och att instruktörens roll inte är att vara facit utan att hjälpa gruppmedlemmarna till självupptäckt. Alla i gruppen är viktiga för att teamet ska fungera!

Fokus i debriefingen (genomgången) hamnar sannolikt på olika plan beroende på syftet med övningen och gruppens utvecklingsnivå:
- hundarnas förmågor
- individuella kunskaper
- gruppens kommunikation och ledarskap/medarbetarskap

Några viktiga egenskaper för att en grupp ska fungera, speciellt i stressade situationer, är:
- Ledarskap
- Kommunikation
- Överblick över situationen (situation monitoring)
- Hjälp från medarbetare (mutual support)
Detta är färdigheter som en del personer har lättare för och andra behöver träna lite till. Vi behöver skapa tillfällen då vi tränar det tillsammans i de team som vi ska jobba med i skarpt läge, dvs räddningshundgrupperna.

Om ni är intresserade kan ni läsa mer om teamträning och sjukvård på t.ex. TeamSTEPPS.

1 kommentar:

Lena sa...

Hej Magnus!

Hittade just din blogg, enh hel del intressanta reflektioner och läsning!! Speciellt om genomgången i inlägget ovan, det skulle på ett annat sätt sätta gfokus på räddningshundsförarnas förmåga att samarbeta och överblicka på ett för verksamheten gynnsamt sätt tror jag..
Hälsar fd räddningshudförare, Lena Fröberg (www.sambozingel@blogspot.com