söndag 4 maj 2008

Etologi

Vår förståelse för hundens språk och uttryck är en viktig bas för dressyr av såväl sällskapshundar som av tjänstehundar. Vårt sätt att signalera till och vår förmåga att läsa av våra hundars signaler är basen för samspelet mellan hund och förare. Vi har alla sett ett ekipage med underbart samarbete och vi vet också alla att gång efter annan brister det i samarbetet med våra egna hundar.Lars Fält har publicerat två excellenta böcker i ämnet, delvis överlappande till sitt innehåll.


Hundens språk och flockliv


av Lars Fält


Hundens språk och flockliv


Den som kan tolka hundens signaler, tyda dess språk, har alla möjligheter att utveckla ett fint samspel med sin hund.


Pris: 155 kr på BokusBeteendeboken


av Lars Fält


Beteende


Beteendeboken handlar om valpens tidiga beteendeutveckling. Boken tar upp en del av de vanligaste frågorna som nyblivna hundägare brukar ställa till "sin" uppfödare. Tips ges också på vad man bör tänka på när det gäller valpens första tid samt hur man kan komma till rätta med oönskade beteenden.


Pris: 199 kr på BokusAndra läsvärda böcker av svenska etiologer är:


Etologiboken: om hundars beteende


av Tapper, Ingrid


Etologiboken


Mycket läsvärd bok om hundarnas medfödda beteenden och inlärningsförmåga. Går igenom hjärnan, sinnesorganen, kommunikation, parningsbeteende och valputveckling, inlärning, motivation, emotioner (känslor), stress, gruppliv, jakt, ärfliga variationer. Boken är intressant från pärm till pärm.Kartonnage. Prisma Bokförlag, Sverige, 2004 (ISBN 9151843277).


Pris: 162 kr via Bokus


Hundmöten


av Mohlin, Memea


Hundmöten


Två hundar som möter varandra börjar genast konversera livligt. Deras beteenden varierar beroende på om de känner varandra sedan tidigare, och om de gillar eller ogillar varandra.
I Hundmöten får vi möta ett antal hundar och lära oss "höra" vad de säger till varandra i olika situationer. Pedagogiska illustrationer och foton tydliggör exemplen, och boken blir en oumbärlig hjälp för att skapa en fin kontakt och fungerande samvaro med hunden.Kartonnage. Prisma Bokförlag, Sverige, 2006 (ISBN 9151845180).


Pris: 155 kr via Bokus


Kontaktkontraktet


av Eva Bodfäldt


Kontaktkontraktet


Kontaktkontraktet förklarar grundläggande begrepp om inlärnings-psykologi och hundens beteende. Boken tar också upp olika metoder för att lära hunden grundläggande färdigheter som att gå fint i koppel, komma på inkallning, sitta, ligga och stanna kvar. Kontaktkontraktet innehåller många praktiska tips för hur man får en följsam hund som lyder med glädje och en stor mängd samling exempel, tagna ur verkligheten. Den röda tråden är hur man skapar ett positivt samspel genom att förstärka hundens spontana vilja att ta kontakt.


Pris: 173 kr på Bokus


Därför gör hunden så


av Anders Hallgren


Därför gör hunden så


Här beskrivs ursprunget och släktskapen med vargen, hundens olika sinnen och på vilket sätt de kan nyttjas av människan, och hur vi kan lära oss att tolka hundens språk och signaler. Därför gör hunden så innehåller också kapitel om den lilla valpens och den vuxna hundens behov, tar upp problem som den vanlige hundägaren kan stöta på och ger tips på hur man kan förebygga och lösa dem.


Pris: 149 kr på Bokus

Inga kommentarer: